Aantekeningen opslaan en inladen

Alle wijzigingen die u maakt in een beveiligd Dediconboek worden automatisch opgeslagen. Maar wat u op computer 1 (thuis bijvoorbeeld) opslaat staat niet in uw boek op computer 2 (bijv. op school).  Dit lost u op met de menuoptie ‘aantekeningen’. Door aantekeningen op te slaan en in te laden op de andere computer houdt u de wijzigingen die u maakt bij. Dit doet u als volgt:

Stap 1

Kies onder de menu optie aantekeningen voor “Opslaan als…”

Stap 2

U slaat uw aantekeningen op als een ‘fdf-bestand’ geef dit bestand een herkenbare naam en kies ‘Opslaan’

Stap 3

Op de andere computer opent u hetzelfde bestand als waar u de aantekeningen in hebt gemaakt. Gaat u hier naar de optie aantekeningen en kies voor ‘Inladen’.

Stap 4

Ga naar het bestand dat u eerder hebt opgeslagen en open dat.

stap 5

Nu heeft u de antwoorden en aantekeningen in het bestand staan die u eerder op een andere computer hebt gemaakt.