ClaroRead voor uw stichting of samenwerkingsverband

Een bovenschoolse aanpak van het dyslexiebeleid kan zeer veel voordeel opleveren. Door een gezamenlijke aanpak kan veel tijd en geld bespaard worden. Een bovenschoolse aanpak is bovenal winst voor uw dyslectische leerling. Deze kan zowel op school als thuis werken met professionele dyslexiesoftware.
ClaroRead is zeer geschikt als gezamenlijke aankoop. Als stichting of samenwerkingsverband koopt u ineens het gebruik voor alle scholen af. Dit levert aanzienlijk prijs- en tijd voordeel op. Trainingen kunnen gezamenlijk gevolgd worden, beleid kan op elkaar afgestemd worden en het digitaliseren van bestanden kan centraal gebeuren.

Er zijn een aantal licentiemogelijkheden om een gezamenlijk succes te bewerkstelligen. Zo kan de afkoop ineens geregeld worden, er kan gewerkt worden met een mantelcontract of u koopt alleen het recht af voor thuisgebruik.

Iedere situatie is anders en uniek. Zaak is om de wensen, de mogelijkheden en de directe vraag te inventariseren en daar op aan te sluiten. Met de vele mogelijkheden die Woordhelder heeft lukt dit altijd. Daar zijn we trots op! Wij bieden u meerdere jaren ondersteuning. Alles geheel afgestemd op uw wensen.

Iedere situatie is anders en uniek. Met de vele mogelijkheden die Woordhelder heeft stemmen wij de inzet van dyslexiehulpmiddelen volledig af op uw wensen.

Altijd.

Besturingssystemen

ClaroRead is voor veel besturingssystemen geschikt. We hebben een versie voor Windows, MAC en IOS (Ipad/Iphone). Daarnaast is er een Cloud versie die goed werkt op bijvoorbeeld een Chromebook. Wilt u werken met Dedicon titels dan is dat geen probleem. Voor ClaroRead zijn er erg veel Dedicon titels digitaal beschikbaar. Deze titels kunnen geopend en voorgelezen worden op een Windows of MAC systeem.

Netwerk of BYOD

ClaroRead kan zowel als netwerkinstallatie (Windows en MAC) als BYOD (Bring Your Own Device) oplossing (Windows, MAC en Cloud) ingezet worden. Wij bieden alle mogelijkheden dat u ervoor kunt zorgen dat uw dyslectische leerlingen zowel op school als thuis kunnen werken met professionele dyslexiesoftware.

4 Stappen

Wij adviseren en begeleiden uw keuze voor de inzet voor Dyslexiesoftware in 4 overzichtelijke fases. Klikt u op de links om meer te weten te komen over elke fase.

STAPPENPLAN

1. Inventarisatie wensen, mogelijkheden en directe vraag

In de eerste fase inventariseren we de wensen van de stichting of het samenwerkingsverband. Is er een overkoepelend dyslexiebeleid waarbij we de software kunnen inpassen of moet dit beleid nog gemaakt worden en is de software een leidraad voor het beleid.
Verder is van belang wat het besturingssysteem is waarmee gewerkt wordt en ook of dit besturingssysteem in de toekomst gehandhaafd blijft. Zijn er bijvoorbeeld plannen om te gaan werken met Ipads of andere tablets.
Uiteraard komt ook het school en thuisgebruik aan bod. Er zijn mogelijkheden tot het afkopen van het thuisgebruik of het met korting laten kopen van thuisgebruik licenties.
Vaak ligt er voor een aantal leerlingen een directe vraag naar hulp. Deze moeten we zo snel mogelijk kunnen invullen zodat de druk er voor deze leerlingen af is.
Betrokken partijen: Directie overkoepelend stichting/samenwerkingsverband, IB’ers scholen, ICT medewerkers
Deze stap is kosteloos en geheel vrijblijvend.

2. Offerte en aankoop traject

Naar aanleiding van stap 1 gaan we een plan maken met de daarbij behorende kosten en mogelijkheden. De offerte is zo opgesteld dat het mogelijk is om bepaalde onderdelen wel of niet af te nemen. Wij spelen hierin een adviserende rol. Er kan gekozen worden voor een gefaseerde invoer.

3. Installatie en training

De software kan na aanschaf geïnstalleerd worden op het netwerk. Door vrijwel iedere netwerkleverancier (oa Heutink, Actacom, Skool, Unilogic, Qlict) is ClaroRead geaccrediteerd en kan de software direct geïnstalleerd worden. Als u zelf een installatie wilt/moet maken dan ondersteunen wij u daarin met onze uitgebreide helpdesk. Als de software geïnstalleerd is dan wordt er een check uitgevoerd om te bepalen of de software goed geïnstalleerd is.
Als de software goed geïnstalleerd is dan kunnen er trainingen gehouden worden. Wij geloven in een aanpak waarbij de trainingen op locatie gegeven worden. Naast de training van de software wordt ook ingegaan op de werking van het kopieerapparaat tbv het scannen van boeken.

4. Nazorg

Onze helpdesk staat voor u klaar bij vragen over de werking van het programma of onverhoopte technische problemen. We sluiten in de regel contracten voor drie jaar. Hierin hebben we jaarlijks een contactmoment om te bespreken of er vragen dan wel opmerkingen zijn die wij mee kunnen nemen in het beter maken van ClaroRead.
We hebben in de regel 1 keer per jaar contact met uw dyslectische leerlingen bij het activeren van het thuisgebruik. Een ideaal contactmoment om te vragen of alles goed loopt.

Vraag meer informatie aan

 

beveiligingsvraag