Demonstraties en trainingen voor ClaroRead

Woordhelder verzorgt de demonstraties en trainingen voor Claroread.

Demonstratie van ClaroRead

Bij een demonstratie wordt Claroread volledig uitgelegd. Alle mogelijkheden in het programma komen aan bod. Het programma wordt uitgelegd aan de hand van een presentatie die via een beamer te volgen is. Na de demonstratie is er tijd voor vragen en indien gewenst kan er met het programma gewerkt worden om Claroread zelf te ervaren.

Een demonstratie kan op het kantoor van Woordhelder in ‘s-Hertogenbosch gepland worden. Ook is er de mogelijkheid om op locatie een demonstratie te geven. Dit is alleen mogelijk voor scholen.


Trainingen op locatie

Voor leerkrachten, RT’ers, IB’ers en zorgcoördinatoren

Bij een training van Claroread wordt het programma uitgelegd, wordt er ingegaan op praktische inzetbaarheid (op school of juist in een thuissituatie) van het programma en is er veel tijd om zelf met het programma te werken en te oefenen. Na het volgen van een training kan er goed gewerkt met het programma en kunnen alle mogelijkheden maximaal benut worden. Ook zal duidelijk zijn wanneer het programma goed in te zetten is en hoe dit richting gebruikers geïntroduceerd kan worden.

Een training ziet er als volgt uit:

Start training (plenair)

 • Uitleg van het programma.
 • Inzetbaarheid in de klas.
 • Inzetbaarheid in een thuissituatie.
 • Voor welke type leerlingen is het programma geschikt.

Pauze

 • Zelf werken met het programma.
  • Leren scannen
  • Het maken van 5 opdrachten met Claroread(begrijpend lezen, verbeteren van fouten, homofonenfunctie enz.)
  • Leren omgaan met de Claroread settings editor
 • Vragen

Einde training

Een training duurt ongeveer 2,5 uur. Aan een training zijn kosten verbonden, deze kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de reistijd.